17 Comments
Apr 28, 2022Liked by Jens Ganman

Ja, Annie Lööfs uttalande är så problematiskt så att man finner inga ord. En partiledare för ett liberalt parti... Man hade förstått om det var VP(K). Tack Jens för dina texter även om de är sorgliga.

Expand full comment
Apr 28, 2022Liked by Jens Ganman

Usch, vad hemskt att vara tvungen att konstatera att du har rätt.

Expand full comment
Apr 28, 2022Liked by Jens Ganman

Mitt i detta elände har vi har en opposition som är totalt handlingsförlamad…

Missar varje straffspark de erbjuds…..

Vågar aldrig tala i klartext utan tassar omkring ljudlöst..

Hur fan ska vi få fart på oppositionen…?

Taxam för förslag 🤔🤔

Expand full comment
Apr 28, 2022·edited Apr 28, 2022Liked by Jens Ganman

”Viker vi ner oss är allt det våra förfäder kämpat för i århundranden snart borta.”

Den meningen gjorde ont att läsa.

Det gör mig också förbannad att vissa är beredda att vika ner sig. Ynkliga människor i mina ögon.

Expand full comment

Inte jag.

Expand full comment
Apr 28, 2022Liked by Jens Ganman

Tack! som alltid en portion sunt förnuft, denna bristvara i den Mainstream-debatten. "Det är naturligtvis Rasmus Paludan och Ebba Busch som är skyldiga till stenkastning, försök till polismord, bilbränning mm. de har ju VIT hudfärg". Ja galenskapen är total, det är som du säger de som försöker styra landet har totalt målat in sig i ett hörn. Det hemska är att en stor del av den svenska befolkningen sväljer detta - DET är skrämmande.

Expand full comment
founding
Apr 28, 2022Liked by Jens Ganman

https://www.bbc.com/news/uk-politics-45083275

Vi befinner oss verkligen på ett sluttande plan. Boris Johnsson skämtade om muslimska kvinnor med heltäckande slöja och kallade dem för "brevlådor." Jag kan tänka mig att en del muslimer blir lika upprörda över detta, som över en koranbränning. Skall vi lagstifta om detta? Nej, vi skall inte kompromissa. Ingen speciallagstiftning för muslimer.

Expand full comment

Oskicket att sopa saker undan mattan, för att det är jobbigt att reda i eller behöver fokusförflyttas för att det stör varumärkesplacerade personers positioner, gör att det blir onödigt lågt i tak för våra viktigaste angelägenheter som vi verkligen skulle behöva prata med varandra om.

Expand full comment
Apr 28, 2022Liked by Jens Ganman

Jaha ja, vad tror de om sig själva? Hur understår de sig? Tror de att de respekteras av de mest hängivna i dessa områden? Fattar de inte att de snabbt blev märken i gevärsstocken. Som visat - de accepterar beteendet hos människor, som inte låter tala med sig.

Hoppas att polisen bara behöver en paus för läkning och anskaffning av bätte vapen. Islam är en religion i politisk tvångströja. Fö ska poliser i yttre tjänst ha rejäla risktillägg, när de fullgör sin uppgift. Med vattenkanoner och tårgas om så är.

Expand full comment
Apr 28, 2022Liked by Jens Ganman

Socialdemokraterna har sedan länge taktiken att skjuta på budbäraren av obehagliga sanningar

Ebba Busch är bara de senaste exemplet på när man förflyttar fokus ifrån budskapet till budbäraren som istället blir ond/rasist/nazist el dyligt

Media backar lydigt upp då man får möjligheten att framstå som ”goda” och få många ”klick” som genererar inkomster

Den andra beprövade strategin är att ”krama ihjäl” motståndare

Detta har skett regelbundet och effektivt

Tex moderaterna i EU frågan på åttiotalet, miljörörelsen i början av 2000talet, feminismen och FI m.h.a vår feministiska utrikesminister mfl och nu senast Islamismen för att kontra Nyans som håller på att växa fram!

Redan Machiavelli konstaterar att fursten bör hålla sina fiender nära sig för att kunna kontrollera dem.

Nu konkurrerar dessutom S med Annie och Märta om muslimernas gunst och röster inför höstens val

Vi kan tyvärr inte vänt oss något som förargar denna grupp!

Allt är krass maktpolitik!

Expand full comment

Arabiskt ordspråk: Håll dina vänner nära och dina fiender ännu närmre. Det är något den angivna trojkan inte alls förstår kan drabba dem själva.

Expand full comment
Apr 28, 2022Liked by Jens Ganman

Bra Jens!

Expand full comment
Apr 28, 2022Liked by Jens Ganman

Läser Anders “Vahettere” Ygeman , scenariot när han försökte rappa dyker upp i huvudet 😩

Klok man Rowan !

Bra skrivet 👍

Expand full comment

Klokt och rätt som vanligt. Lyssnade på Rowan, mycket klokt.

Expand full comment

Fru Lööf är ju liberal. Jo just det svensk liberal 🥺

Expand full comment

Territoriestrid ock kulturkamp mellan dem som vill bränna koran för att protestera mot islam kontra dem som vill stoppa denna typ av protest mot islam.

"Klanens soldater/områdets självutnämnda åsiktspoliser" ser ut att i praktiken vinna denna kulturkamp genom sitt sitt våldsutövande.

Märk väl att parken i Örebro inte är något "problemområde" men en annan kultur utsträckte sitt territorium dit och satte stop för bokbränning där ändå!

I förlängningen kommer det inte att gå att bränna en koran i skogen heller om platsen anges.

Kan också bli problem för dem som har förstört koran på Youtube!

Vad vi såg var ett maktutövande säkerligen styrt av nätverk i bakgrunden och stenkastarna hade moralisk uppbackning av den äldre generationen.

Expand full comment

Är det dags att börja diskutera återvandring i stor skala?

Expand full comment