Handhjärtemänniskorna kommer att byta sida.

När Sveriges problem med kriminalitet och kaos blir omöjliga att ignorera kommer pendeln att svänga. Vänner som övergett dig kommer att krypa till korset. Men frågan är: vill du ha dem tillbaka?

Read →