Varför i guds namn vill Ebba gå på…

Högern söker, ånyo, vänstermobbarnas godkännande. Oklart varför. Vem vill tillhöra det låtsashumanistiska laget? De som talar om allas lika värde men som innerst inne inte tror på det?

Read →